NEI

Staat voor Neuro Emotionele Integratie en heeft als uitgangspunt de balans te herstellen tussen de linker en rechter hersenhelft.
Alle onverwerkte emoties geven storing (blokkades) ons systeem. Door contact te maken met het systeem van de client sporen we blokkades op, zoeken de oorsprong daarvan en neutraliseren die. Hierdoor kan de energie weer gaan stromen. Hiervoor zijn geen lange praatsessies nodig.

Systemisch werken/Familieopstelling

In een familieopstelling stel je een onderdeel van het leven van de cliënt op waarmee deze worstelt. Hierdoor wordt het onbewuste zichtbaar en komt de informatie in het bewustzijn. Door interventies kunnen patronen doorbroken worden en verstrikkingen oplossen. Familieproblemen, loopbaanvragen, terugkerende angsten en ziekte kunnen door deze methode nieuwe inzichten geven.

NLP

Neuro Linguistisch Programmeren is een praktische communicatie en veranderingstechniek om negatieve patronen om te zetten in positieve patronen waardoor de cliënt zich beter gaat voelen.

Reiki

Door middel van handoplegging wordt universele energie doorgegeven. Reiki werkt helend op lichamelijk, geestelijk en emotioneel vlak.

EE

Emotioneel evenwicht is een integratiemethode om balans terug te krijgen in je leven. EE werkt op het emotionele deel van de klacht en je kunt in korte tijd ongewenste gevoelens van angst en onzekerheid wegnemen. EE heeft als doel de energie te laten stromen.